شهاب الدین طهماسبی

موسس آکادمی علم و بدن

دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی
قهرمان دوومیدانی آسیا
مربی سطح ۱ دوومیدانی آسیا
دبیر کمیته استعدادیابی استان خراسان رضوی

صنم رفیعی

دانشجوی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی وتغذیه ورزشی
مربی بدنسازی و پرورش اندام
مربی دو و میدانی ،آمادگی جسمانی، trx
مسئول بانوان مرکز سنجش و استعدادیابی استان خراسان