تصویر قند های ساده

مصرف قندهای ساده

مصرف قندهای ساده   ما معتقدیم فروکتوز گلوکز و سایر قندهای ساده (مونو و دی ساکارید ها) منابع کربوهیدراتی ناچیزبرای تامین انرژی تمرینات بدنی هستند. اما مصرف این...
تاثیر مایعات بر عملکرد

مایعات و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی

مایعات و تاثیر آن بر عملکرد   معمولاً در مباحث مربوط به تغذیه در ورزش موضوع مایعات فراموش می‌شود. می دانیم که بشر برای مدت طولانی بدون...
در خلال تمرین

تغذیه در خلال تمرین

تغذیه در خلال تمرین نکات قابل توجهی در رابطه با تغذیه که باید در خلال تمرین به آن توجه کرد: در خلال تمرین های شدیدی...
ویتامین ها

ویتامین

ویتامین ها   ورزشکاران معمولا با این فرض که به دلیل فعالیت‌های ورزشی ممکن است دچار کمبود ویتامین ها شوند به وفور از ویتامین‌ های مختلف استفاده...
تغذیه قبل از رقابت

تغذیه قبل از رقابت

تغذیه قبل از رقابت تغذیه قبل از رقابت برای ورزشکاران بسیار مهم و ضروری است ممکن است شما وقت زیادی برای تمرین های هر روز خود...