بیوسنتز و فیزیولوژی تستسترون

به طور معمول تستسترون مهم ترین ترکیبی است که دارای فعالیت طبیعی آنابولیک و آندروژنیک است و

در یاخته های لایدیگ بیضه و در قشر غده فوق کلیوی تولید می شود.

در زنان تستسترون تولید شده از بخش قشری غده فوق کلیوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است،

 

زیرا برخی از صفات جنسی ثانویه مثل رشد موی قسمت شرمگاهی و زیر بغل از آثار تستسترون تولید شده

از این قسمت است و در برخی از موارد در تمایل های جنسی نیز نقش دارد.

میانگین تستسترون تولید شده در مردان تقریبا ۸ میلی گرم در روز استکه ۹۰ تا ۹۵ درصد آن توسط بیضه‌ها

و بقیه آن توسط بخش قشری غده فوق کلیوی تولید می شود.

بعد از بلوغ سطوح تستسترون پلاسما در مردان تقریبا ۶ دهم میلی گرم در دسی لیتر و در زنان ۳ صدم میلی گرم در دسی لیتر است.

۹۵ درصد تستسترون موجود در خون با پروتئین (در واقع پیوند گلوبولین این هورمون جنسی (SHBG) پیوند دارند؛

۲ تا ۳ درصد تستسترون به صورت آزاد و بدون پیوند با پروتئین و بقیه آن در سرم آلبولین این محصور هستند.

فرایند <<آروماتازیشن>> که طی آن تستسترون به استرادیول تبدیل می شود.

برای تمایز جنسی مغز تقویت توده استخوانی و برای جوش خوردن سر استخوان ها(استخوان های دراز در پایان دوره بلوغ) ضروری است.

اکثر کنش DHT آنابولیک است و تنها بخشی از آنتاگونیست های استرادیول آندروژنیک بوده و بقیه اعمال آن تقویت کننده است.

تاثیر های آنابولیک

 

تاثیر های آنابولیک تستسترون و استروئید ها معمولا سنتز پروتئین و افزایش رشد عضله است.

اما آثاری چون تحریک رشد اسکلتی و در نهایت بازداری از رشد آن پس از پایان دوره رشد را نیز دارد.

تاکنون تلاش‌های انجام گرفته برای تولید مواد آنابولیک خالص مصنوعی و مشتق های تستسترون ناموفق بوده است.

باید به خاطر داشت که اگرچه کنش آنابولیک استروئید های آنابولیک ممکن است.

بیشتر از تستسترون باشد، اما همه استروئیدهای آنابولیک دارای برخی از فعالیت‌های آندروژنیک نیز هستند.

نسبت کنش‌های آندروژنیک به آنابولیک درمیان مشتق های تستسترون، استروئیدهای آنابولیک و متابولیت های متعددشان متغیر است.

برای مثال گفته می شود. که در زنان اثر آندروژنیک متابولیت ناندرولون یعنی ۱۹ نور-دی هیدروتستوسترون از DHT

یا تستسترون کمتر است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید