سوسپانشن

سوسپانشن قوی ترین و قدیمی ترین نوع استر های تستوسترون است.

سوسپانشن که محلول در آب بوده ودر بین ورزشکاران رشته های قدرتی طرفداران زیادی دارد.

گزارش شده که قدرت تولید شده در بدن با مصرف این نوع استر از سایر استر ها به مراتب بیشتر است.

این افزایش قدرت به سرعت و بلافاصله پس از مصرف دارو ایجاد می گردد.

ولی اثرات آنابولیک آن تنها ۲-۳ روز در جریان خون فعال میماند و استر فوق به سرعت توسط کبد غیر فعال میشود.

اکثر ورزشکاران به علت دوام کم اثر این دارو به صورت روزانه از آن استفاده می کنند

و دز موثر مصرف دارو روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم در روز میباشد.

اﮔﺮ چهﻗﺪرت وﺣﺠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ازاﺳﺘﺮ ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎرﺑﺎﻻﺳﺖ

وﻟﯽ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﺑـﺎﻻﯾﯽرا ﻧﯿـﺰ به ھﻤـﺮاه دارد.

ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﯾﻊ اﺳـﺘﺮوژن در ﺳﻄﺢ ﺧﻮن ﺷـﺪه و آن ﻧﯿـﺰ به نوبه ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﺧـﻮا ص اﺳـﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﻻ از جمله حبس آب ، ﻧﻤﮏو ژﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺳﺘﯽ(بزرگ شدن سینه ها) ﻣﯽ ﮔﺮدد .

پس میشه گفت مصرف آنتی استروژن ها به صورت اصولی و درست خیلی مهم و حیاتیه.

فشار خون و همچنین آنزیم های کبدی باید در طول مصرف این دارو به شدت کنترل بشه

و در صورت تغییرات باید سریع به پزشک مراجعه کرد.

ﭘــﺲ همیشهﻣﻮاﻇــﺐ ﺑﻠﻨــﺪ ﭘﺮوازی ھﺎﯾﺘﺎن  ﺑﺎﺷﯿﺪ!

 


دیگران این موارد را نیز جستجو کرده اند:

پارابولان چه دارویی است ؟ 

افزایش قدرت سوسپانشن چقدر است؟

کاربرد HCG در ورزش


 

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید