مکمل پروتئین 

مکمل پروتئین به هیچ وجه چیز ضروریای نیست. میتوانید تمام نیاز خود را صرفا از غذاهایی که میخورید بدست بیاورید. تنها جایی که میتواند برایتان مفید باشد بعد از جلسه تمرینی است، زمانی که نیاز فوری به پروتین دارید.

مکملهای پروتئینی انواع مختلفی دارند، و انتخاب نوع پروتین میتواند برای بسیاری گیج کننده باشد، برای همین در ادامه تمام چیزهایی که الزم است در مورد پروتین ها بدانید را میگویم.

پروتئین، پروتئین است

پروتئین، پروتئین است. برخالف چیزی که تولید کنندهها دوست دارند باور کنید، آنقدر تفاوتی بین برندها و تولید کنندههای مختلف وجود ندارد.

هیچ پروتئینی دو برابر پروتئین دیگر موثر نیست، پس چرا باید دو برابر پول بدهید. به جای توجه کردن به برند به اصولی که برای مصرف پروتین الزم هستند بچسبید.

پروتئین ِوی ایزوله

این نوع پروتئین سریع الجذبترین نوع پروتین است. به محض اینکه وارد بدن میشود، کار خودش را شروع میکند. و برای دقیقا بعد از جلسه تمرینی مناسبترین است. به غیر از این کاربرد دیگری برایتان ندارد.

پروتئین وی کنستانتره ساده

این نوع پروتین ساده بسیار ارزانتر از نوع ایزوله است، و مدت زمانی که طول میکشد در بدن وارد کار شود بیشتر است. این نوع پروتین در هر زمانی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، اما باز هم از لحاظ کیفیت و تاثیر گذاری قابل مقایسه با پروتئینهای خوراکی ِ هایی مانند تخم مرغ نیست.

وی ساده از لحاظ کیفیتی تقریبا با پروتین ایزوله برابر است ولی بسیار ارزان تر است، برای کسانی که برای پول خودشان ارزش قائل هستند مناسب است.

پروتئین کازئین

این پروتین دیر جذب است، و حدود ۴ تا ۵ ساعت در بدن دوام میآورد. این نوع برای زمان قبل خواب یا برای شیک نیمه شب، بسیار مناسب است.

اگر بودجه کافی برای خرید مکمل دارید، این نوع پروتین را برای مصرف قبل خواب توصیه می کنم.

کراتین

کراتین از اولین مکملهایی بود که اثر بخشی آن ثابت شده است. اما کاری که برایتان نخواهد کرد این است که، فورا ۲۰ %به توانتان اضافه کند.

هر چیزی که در مورد انواع مختلف کراتین میشنوید را باور نکنید، در حالی که کراتین خوب جواب میدهد میتوانید ساده ترین نوع کراتین را قبل از تمرین مصرف کنید و برایتان کافی خواهد بود.

اگر بیشتر میخواهید، کراتین مونوهیدارت سادهای بخرید، و ۹۵% کاراییای که از کراتین یک برند خیلی گران بدست میآید را به شما خواهد داد. اگر میخواهید می توانید بیشتر از دز مورد نیاز مصرف کنید ولی هرگز پول برای برند گران ندهید.

به یاد داشته باشید که کراتین مونوهیدرات یک ترکیب شیمیایی است مثل اکثر مکمل های دیگر، و این ترکیب شیمیایی در تمام برندها یکسان است،شاید فقط طمع و رنگ و بو اش فرق کند. تمام مواد شیمایی در هر جا که تولید شده باشند در نهایت همان ماده خواهند بود.

برند ها گاهی تغییرات بسیار کوچکی را مثل ویتامینها و مواد دیگربه کراتینهای برند خود میافزایند، که در نهایت زیاد تفاوتی را ندارد، و نمی ارزد هزینه اضافهای انجام دهید.

این نکته جدید نیست و تمام حرفهای ها همیشه از سادهترین نوع مکملها استفاده می کنند، اما نکتهای نیست که در موردش علنی صحبت شود، مخصوصا اینکه شرکتهای تولید مکمل سود زیادی را از عبارت » دارای ترکیب جدید« بدست میآورند.


عوارض جانبی کراتین


 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید