شهاب الدین طهماسبی

موسس آکادمی علم و بدن
دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی
قهرمان دوومیدانی آسیا
مربی سطح ۱ دوومیدانی آسیا
دبیر کمیته استعدادیابی استان خراسان رضوی

صنم رفیعی

کارشناس ارشد فیزیولوژی وتغذیه ورزشی

مربی بدنسازی و پرورش اندام
مربی دو و میدانی ،آمادگی جسمانی، trx
مسئول بانوان مرکز سنجش و استعدادیابی خراسان

احمد مهردادیان

کارشناس IT

CEO elmobadan.ir
seo management
Content Management
قهرمان دو و میدانی

علی عباس پور

کارشناس تربیت بدنی
قهرمان دو و میدانی
content production

محمد عباسپور

web & seo developer

content production