درباره ما

علم و بدن

آکادمی علم و بدن در نظر دارد با استعداد یابی و استعداد پروری افراد ، در تمامی رشته ها و همچنین با آموزش های حضوری و غیر حضوری ، گام مهمی را در راستای سلامت و ارتقای سطوح ورزشی کشور عزیزمان ایران بردارد.

این آکادمی در حوزه های زیر فعالیت می کند:

• استعدادیابی و استعدادپروی در تمامی رشته های ورزشی

•آموزش، انتقال افراد مستعد به رشته های ورزشی

• تناسب اندام در تمامی سنین(آقایان، بانوان)